โดย ภก.ดร.จันทรชัย ถวิลพิพัฒน์กุล Ph.D., LLL สถาบันอินทรานส์
เพราะทุกปัญหาซับซ้อน
นี่คือความจริงที่คนส่วนใหญ่มองข้าม
จึงมองภาพรวมของปัญหาไม่ออก แก้ปัญหาไม่ตก
ในการรับมือกับปัญหาเชิงซ้อน
เราสามารถอุปมาอุปไมยได้จาก ทฤษฎีกาแฟร้อน หรือ Coffee Theory
ที่อธิบายถึงธรรมชาติของแนวคิดเชิงระบบ
ดูคลิปประกอบ https://www.youtube.com/watch?v=EUI7y5voNwc
เมื่อนำผงกาแฟเอสเพรสโซ่และน้ำร้อนมาชงเข้าด้วยกัน เอสเพรสโซ่ร้อนก็เกิดขึ้น
แต่เมื่อนำเอสเพรสโซ่ที่ได้มาเติมด้วยฟองนมและนมสด เราจะได้คาปูชิโน่
และเมื่อนำคาปูชิโน่มาเติมด้วยผงช็อกโกแลต เราก็เปลี่ยนชื่อมันเป็นมอคค่า
จะเห็นว่าทั้งมอคค่า คาปูชิโน่ เอสเพรสโซ่ต่างก็คือระบบ
ที่สำคัญ มันเป็นระบบซ้อนระบบอย่างเป็นลำดับชั้น
ปัญหาใดๆ ก็เช่นกัน ล้วนมีธรรมชาติเป็นระบบเชิงซ้อน
มันเป็นปัญหาซ้อนปัญหา วิกฤตซ้อนวิกฤตอย่างเป็นลำดับชั้น
ยิ่งมีลำดับชั้นสูงขึ้น ความซับซ้อนก็มากขึ้น ความท้าทายก็ยิ่งสูงขึ้น
ดังนั้น ในการแก้ปัญหาใดๆ
เราจึงต้องพิจารณาปัญหานั้นๆ อย่างเป็นระบบเชิงซ้อน
โดยพิจารณาไล่เรียงย้อนลงไปทีละชั้นอย่างเป็นขั้นตอน
เพื่อดูว่าอะไรคือองค์ประกอบหลัก อะไรคือองค์ประกอบรอง อะไรคือองค์ประกอบย่อย
และดูว่าทั้งหมดนี้มันเชื่อมโยงหรือสัมพันธ์กันอย่างไร
ทฤษฎีกาแฟร้อน Coffee Theory ศาสตร์เชิงระบบแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา