ธุรกิจร้านอาหาร หากมองเพียง logic อย่างที่วิศวกรเป็นหรือถูกสอนให้เป็นหรือมักจะเป็น อาจไม่ตรงใจได้ทุกข้อ
1
อาหาร สถานที่ และการบริการ ที่ใช้จินตนาการมาช่วยเสริม
imagination จากสถาปนิก ที่มีความยืดหยุ่นและตรงใจของลูกค้า ผู้รับบริการ จะช่วยให้มีแต้มต่ออยู่นิดนึง
สำหรับมุมมองของผม 😊
1
ว่าแต่มีเมนูอะไรแนะนำบ้างครับ 🍸🍱🌮
โฆษณา