องค์การวิจัยอวกาศแห่งอินเดีย (ISRO) ได้ปล่อยยานอาทิตยา-แอล 1 (Aditya-L1) ไปสำรวจดวงอาทิตย์เป็นครั้งแรก เมื่อวันเสาร์ที่ 2 ก.ย. 66 ซึ่งยานกำลังออกเดินทางไปยังจุดลากรองจ์ 1 (Lagrange 1) ที่ห่างจากโลกประมาณ 1.5 ล้านกิโลเมตร โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 เดือน ซึ่งเป็นจุดในอวกาศที่จะเห็นดวงอาทิตย์ตลอดเวลา และเป็นจุดที่เสถียรด้วยแรงโน้มถ่วง
สำหรับภารกิจหลักของยานอาทิตยาแอล 1 คือการศึกษาลมสุริยะ ที่สามารถส่งผลกระทบทำให้เกิดปรากฏการณ์หลายๆ อย่างบนโลก เช่น แสงออโรรา (Aurora) เป็นต้น
ข้อมูลภารกิจยานอาทิตยา-แอล 1
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา