6 ก.ย. 2023 เวลา 11:54 • ความคิดเห็น
ใช้เสียงตามตัวละครครับ
ถ้าตัวละครผู้ชายก็ใช้เสียงชาย ถ้าตัวละครหญิงก็ใช้เสียงผู้หญิง
ยิ่งถ้าได้ดูหนังมาก็ใช้เสียงตามหนังเลยครับ
1
โฆษณา