อย่างน้อยเราก็ยังได้เห็นภาพคนที่ยังไปปฏิบัติธรรมอยู่ในสังคมปัจจุบันที่เต็มไปด้วยคนที่มีจิตใจพอกพูนไปด้วยกิเลสความโลภ โกรธ หลงครับ ซึ่งทำให้เราพลอยมีใจอนุโมทนาในบุญนั้นด้วย
2 ถูกใจ
73 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 2
    โฆษณา