ดูก่อนว่าเขาอยู่ในโลกสีชมพูไหม ลากออกมาเขาก็ไม่ยอมคุณ เพราะเขาก็เป็นพระเอกในโลกของตัวเอง ถ้าคุณไม่ได้ทำอะไรผิดก็ไม่ต้องทำอะไร
โฆษณา