7 ก.ย. 2023 เวลา 01:31 • การตลาด

บรรยากาศการเรียนการสอนสดเปิดตัว NEO PRO โดย Teeraphol Ambhai (อจ.ซัน ธีรพล อำไพ)

วิชา Search Experience Optimization & Management
หลักสูตรที่มีเป้าหมายในการพัฒนาผู้ทํางานในองค์กรให้เข้าใจ การทํางานและหลักการพื้นฐานในการทํา SEO อย่างเป็นระบบเพื่อความสําเร็จและมีประสิทธิภาพอย่าง ยั่งยืน ตั้งแต่ระดับปฏิบัติงานที่ต้องนําไปปรับใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ ไปจนถึงผู้บริหารที่สามารถนําไป สร้างกลยุทธ์ เพราะ SEO คือการลงทุนที่น้อยแต่ได้ผลมาก และสร้างการเปลี่ยนแปลงทางด้านดิจิทัล ได้อย่างชัดเจน
คุณ ธีรพล อําไพ (Teeraphol Ambhai) หรืออจ. ซัน
- จบการศึกษาปริญญาโทจาก CMMU
- กำลังศึกษาปริญญาเอก D.Com.Art มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- Head of Search Experience โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์
- อจ. พิเศษ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- ผู้สร้างความสําเร็จผ่านการให้คําปรึกษาขององค์กรมากกว่า 30 แห่ง
- รางวัล Thailand Digital Transformation Awards 2022: Customer Experience
- รางวัล Most Influential MarTech Leader Thailand 2023 ด้าน Healthcare คน
แรกของไทย
- เป็น Mega Influencer ที่มีผู้ติดตามรวมกันมากกว่า 1.5 ล้านราย บน LinkedIn
- เจ้าของผลงานหนังสือขายดีบน Meb เรื่อง Search Experience Optimization: สร้างประสบการณ์ค้นหาสู่ความสําเร็จ
หลักสูตรประกอบด้วย
👉 SEO in Real Life
อธิบายให้เข้าใจ SEO แบบพื้นฐานให้เข้าใจง่ายขึ้นโดยหลักการเปรียบเทียบเพื่อให้
เห็นภาพชัดเจน ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาการประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
👉 SEO Term and SEO Periodic Table
เรียนรู้ความหมายและศัพท์เฉพาะของ SEO เพื่อที่จะใช้สื่อสารและเข้าใจหลักการ
การทํางาน รวมไปถึง Trend ที่น่าจับตาว่าทําไม SEO จึงสําคัญ
👉 Google Certificate
เรียนรู้วิธีการสอบและรับการรับรองจาก Google ว่ามีกี่รูปแบบ แต่ละข้อสอบยาก
ง่ายต่างกันอย่างไร ทําอย่างไรจึงจะสอบผ่าน
👉 SEO in Action
สาธิตวิธีการลงมือทําจริงของการปรับแต่ง SEO ใน Website ผ่าน Platform
WIX ซึ่งได้รับความนิยม พร้อมทั้งทํา Workshop พื้นฐานเพื่อนําไปใช้งานต่อ
👉 Future of SEO
รับรู้และเข้าใจอนาคตของ SEO ทั้งด้าน AI และตําแหน่งที่จะเกิดขึ้นมาใหม่ใน
อนาคต เพื่อเตรียมพร้อมสําหรับโอกาสใหม่ๆ อีกมากมาย
👉 SEO in with Content Marketing
แนวคิดการสร้างคอนเทนต์เพื่อสนับสนุน SEO ผ่านการเข้าใจโครงสร้างและ
หลักการของการทํา Content พื้นฐานแบบทําน้อยแต่ได้มาก
👉 SEO in with Social Marketing
การทํา SEO เพื่อส่งเสริมให้ Social Media ติดอันดับเพิ่มขึ้นนอกจากเว็ปไซต์ โดย
การเข้าใจพื้นฐาน รวมถึงเพิ่มเทคนิคที่หลายๆ คนมักมองข้าม
โฆษณา