Anatoly Aksakov หัวหน้าคณะกรรมการการเงินแห่งรัฐสภาของรัสเซีย กล่าวว่าการเติบโตของเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลาง (CBDC) โดยเฉพาะรูเบิลดิจิทัลของรัสเซีย อาจนำไปสู่การสูญพันธุ์ของการธนาคารแบบดั้งเดิม
ในขณะที่รัสเซียดำเนินการทดลองกับ CBDC ของตนเองต่อไป ผลกระทบจากคำกล่าวของ Aksakov ผู้เป็นหัวคณะกรรมการการเงินฯ ได้กล่าวถึงระบบธนาคารทั่วโลกนั้นกลายเป็นประเด็นที่มีความสำคัญยิ่งขึ้น ซึ่งควรค่าต่อการพิจารณา
1 ถูกใจ
1 แชร์
254 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา