โครงการต่างๆที่ ANAN มีอยู่ แบ่งเป็น
-โครงการที่ถือ 100% หรือ JV เท่าไร
-มูลค่าโครงการ
-สัดส่วนยอดโอนแต่ละโครงการ
-สินค้าคงคงเหลือ
(จากรูปด้านล่าง เพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษาเพิ่มเติม)
โดยรวม ANAN มีโครงการอยู่ในมือ 43,233 ล้านบาท
สินค้าคงเหลือจากโครงการพร้อมอยู่(ตามสัดส่วนที่ Anan ถือ)รวมทั้งหมด 17,568 ล้านบาท
*ข้อมูลจาก analyst meeting Q2/2023
4 ถูกใจ
682 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 4
    โฆษณา