ทุ่มเทเพื่อสังคมเลยครับ
สร้างคน ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ฯ
หากยังไม่สำเร็จ อย่าพึ่งมีความรักแบบหนุ่มสาว👍
  • 1
โฆษณา