11 ก.ย. 2023 เวลา 15:02 • ปรัชญา
ไม่ต้องหยุด ให้เข้าใจมัน แต่หาสติให้เจอก่อน
โฆษณา