11 ก.ย. 2023 เวลา 15:19
🥺🥺🥺
แม้ช่วงวัยกลางคนจะเป็นวัยที่เริ่มสร้างเนื้อสร้างตัวสำเร็จ เริ่มมีทรัพย์สินเป็นของตนเอง เริ่มมีความสัมพันธ์ที่มั่นคง แต่จากผลงานวิจัยที่ศึกษาโดย Centers for Disease Control and Prevention (CDC) พบว่า คนในช่วงอาย... อ่านต่อ
โฆษณา