ใช้เครื่องกรองน้ำค่ะ ด้วยเหตุผลเรียงตามความสำคัญ
1. รสชาติถูกปาก เพราะน้ำแต่ละยี่ห้อมีรสชาติที่แปลกสำหรับเรา
2. ไม่สร้างขยะขวดพลาสติกเพิ่ม แม้จะ recycle ได้
3. ไม่ต้องขน เพราะขวดน้ำมีความหนัก
4. คิดแล้วประหยัดกว่าการซื้อน้ำแบบเป็นแพ็ค
โฆษณา