ตรวจเลือดเช็กแพ้ยาหรือไม่ก่อนกินยาโรคเกาต์ : FM91 ก้าวทันโรคกับแพทยสภา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พิสนธิ์ จงตระกูล ตำแหน่ง กรรมการแพทยสภา และ ประธานคณะทำงานสร้างความเข้มแข็งประชาชนด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (สยส.)
  • 2

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์

โฆษณา