ถ้าเป็นผู้เชี่ยวชาญจริงก็ฟังค่ะ แต่ถ้าไม่ใช่ของจริงวันนึงคนก็รู้เอง เวลาเท่านั้นที่จะเป็นเครื่องพิสูจน์
  • 1
โฆษณา