เขตสปป.ลาวความยาว 114 กม. มูลค่าเฉียด 2,000 ล้านบาทNEDA เชื่อมสัมพันธ์ “ไทย-ลาว” สุดชื่นมื่นหลังส่งมอบถนนสายเมืองหงสา- บ้านเชียงแมนฯเขตสปป.ลาวความยาว 114 กม. มูลค่าเฉียด 2,000 ล้านบาทให้ทางการลาว เผยต้องปล่อยกู้เพิ่มอีก 1,000 ล้านบาท หวังผุดสะพานข้ามแม่น้ำโขงมุ่งสู่เมืองหลวงพระบาง เผยโครงการนี้เอื้อประโยชน์ต่อการเดินทางเพื่อท่องเที่ยวและการค้าชายแดนในอนาคตอย่างมาก แถมยังเชื่อมต่อไปจีนและเวียดนามได้อีก
สำหรับถนนในโครงการดังกล่าวมีความยาว114 กม. มีจุดเริ่มต้น(กม.ที่0) บริเวณเมืองหงสาซึ่งไม่ห่างจากด่านห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่านมากนัก โดยใช้วงเงินก่อสร้าง 1,977 ล้านบาท ซึ่ง 80% เป็นเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ 1.5% ต่อปีอายุสัญญากู้เงิน 30 ปี ที่เหลืออีก 20% เป็นการข่วยเหลือแบบให้เปล่าจากรัฐบาลไทย
ภารกิจหลักของ NEDA ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังเป็นไปเพื่อความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจในประเทศเพื่อนโดยเฉพาะกลุ่มCLM (กัมพูชาลาวและเมียนมาร์) สำหรับโครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสา- บ้านเชียงแมนสปป.ลาวในครั้งนี้เชื่อว่าจะเชื่อมโยงการคมนาคมระหว่าง2 ประเทศเริ่มจากฝั่งไทยบริเวณด่านห้วยโก๋นจ.น่านมุ่งหน้าสู่แขวงหลวงพระบางสปป.ลาว ซึ่งเป็นเมืองมรดกโลกและเป็นแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก
จ.น่านของไทยและเมืองหลวงพระบางของสปป.ลาวถือเป็น“เมืองคู่แฝด” ซึ่งเมื่อโครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสา- บ้านเชียงแมนฯในฝั่งสปป.ลาวแล้วเสร็จ จะก่อประโยชน์ต่อทั้ง 2 ประเทศ
ทั้งมิติของการเดินทางไปมาหากัน โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว ซึ่งแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวจากฝั่งไทยเดินทางข้ามไปยังฝั่งสปป.ลาวทางด่านห้วยโก๋นเป็นจำนวนมาก และมิติทางด้านเศรษฐกิจซึ่งที่ผ่านมาไทยต้องนำเข้าพลังงานไฟฟ้าจากสปป.ลาว สูงถึงปีละกว่า 9,000 ล้านบาท ขณะที่การส่งออกของไทยส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภค เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องยนต์และรถยนต์ แต่ปริมาณการค้าก็ยังไม่สูงนัก ซึ่งการเกิดขึ้นของถนนสายดังกล่าวอาจนำไปสู่การค้าชายแดนระหว่างประเทศที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งได้
ถนนสายดังกล่าวสามารถเชื่อมโยงจากแขวงหลวงพระบางต่อไปยังประเทศจีนโดยผ่านถนนหมายเลข 3 และต่อไปยังประเทศเวียดนามผ่านถนนหมาย 4 ได้อีก ซึ่งจะทำให้ถนนสายดังกล่าวเชื่อมต่อจากไทยไปสปป.ลาว และต่อไปยังประเทศจีนและเวียดนาม โดยจะช่วยส่งเสริมทั้งทางด้านคมนาคมขนส่งการท่องเที่ยวเศร้าการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศได้เป็นอย่างดี
อย่างไรก็ตาม แม้ถนนเส้นดังกล่าวจะมุ่งหน้าสู่แขวงหลวงพระบางสปป.ลาว โดยช่วยลดระยะเวลาการเดินทางจากปกติ 6-7 เหลือ 3 ชม. เศษ แต่จุดสิ้นสุดของโครงการ (กม.ที่114) ก็ยังไม่ข้ามบริเวณแม่น้ำโขงช่วงที่ไหลผ่าน สปป.ลาว และยังต้องนำรถยนต์ขึ้นแพขนานยนต์เพื่อข้ามไปขึ้นอีกฝั่งหนึ่งซึ่งในเรื่องนี้ ผอ.NEDA ย้ำว่าจำเป็นต้องให้เงินกู้แก่ทางการลาวอีกก้อนหนึ่งเพื่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงไปยังอีกฝั่งของหลวงพระบางเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและผู้สัญจรทั่วไป
คาดว่าโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม้น้ำโขงต่อเชื่อมจากถนนเส้นเมืองหงสา- บ้านเชียงแมนฯเพื่อข้ามไปยังเมืองหลวงพระบางในครั้งนี้น่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างกระทั่งแล้วเสร็จภายใน2-3 ปีนับจากนี้โดยใช้งบประมาณก่อสร้างกว่า1,000 ล้านบาทซึ่งผอ. NEDA กล่าวว่าคงต้องพิจารณารายละเอียดของสัญญาเงินกู้สำหรับโครงการดังกล่าวอีกครั้งว่าควรจะใช้เงื่อนไขเดียวกับโครงการก่อสร้างถนนสายเมืองหงสา- บ้านเชียงแมนฯหรือไม่-Aecnews
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา