15 ก.ย. 2023 เวลา 02:30 • หุ้น & เศรษฐกิจ

ประเทศไทย เจอปัญหา นักท่องเที่ยวจีน ไม่กลับมาเท่าเดิม

ดูจะขัดกับความเชื่อของหลายคน ที่มองว่าคนจีนจะเป็น
กลุ่มนักท่องเที่ยวสำคัญ ที่จะมาช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวไทยมากขึ้น
2
แม้ว่าในปี 2562 ไทยกวาดรายได้จากนักท่องเที่ยวจีนไปกว่า 531,600 ล้านบาท คิดเป็น 1 ใน 3 ของรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งหมด
2
แต่นั่นคือภาพของตัวเลขในอดีต หากตัดกลับมาที่ปัจจุบัน มีคนจีนมาเที่ยวไทย เพียง 1 ใน 10 เท่านั้น
แล้วการท่องเที่ยวไทย จะหวังพึ่งพานักท่องเที่ยวจีน ได้มากแค่ไหน ? ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง
1
ย้อนกลับไปในช่วงปี 2562 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติ เดินทางมาไทย 39.9 ล้านคน โดยมากที่สุดก็จะเป็น
1
- นักท่องเที่ยวจีน 10.9 ล้านคน
- นักท่องเที่ยวยุโรป 6.7 ล้านคน
- นักท่องเที่ยวมาเลเซีย 4.2 ล้านคน
ในขณะที่ 7 เดือนแรกของปีนี้ ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ 15.4 ล้านคน แบ่งได้เป็น
1
- นักท่องเที่ยวยุโรป 3.4 ล้านคน
- นักท่องเที่ยวมาเลเซีย 2.5 ล้านคน
- นักท่องเที่ยวจีน 1.8 ล้านคน
จะเห็นได้ว่า นักท่องเที่ยวจีนกลับมาเพียง 1 ใน 10 ของนักท่องเที่ยวจีนที่เคยมาไทยในช่วงปี 2562 เท่านั้น โดยนักท่องเที่ยวยุโรป กลายมาเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวหลัก
ถึงตรงนี้ เลยกลายเป็นว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย จะยังไม่ได้กลับมา เพราะเรื่องแรกเลยคือ “รายได้จากนักท่องเที่ยวจีนยังไม่ฟื้นตัว”
หากดูจากตัวเลขในปี 2562 นักท่องเที่ยวจีนใช้จ่ายต่อคนอยู่ที่ 6,118 บาทต่อวัน และใช้เวลาเที่ยวเฉลี่ยในประเทศไทยประมาณ 7 วัน
5
แต่ถึงตอนนี้ มีคนจีนมาเที่ยวไทยทั้งหมด 1.8 ล้านคน หากยังใช้จ่ายระดับเดิม
1
ก็คำนวณง่าย ๆ ได้ว่าปีนี้ เรามีรายได้จากนักท่องเที่ยวจีนจำนวน 77,000 ล้านบาท
1
หากยังเป็นแบบนี้ไปถึงสิ้นปี เราจะมีรายได้จากนักท่องเที่ยวจีนเพียง 132,000 ล้านบาท
ซึ่งตัวเลขนี้คิดเป็น 1 ใน 4 ของปี 2562 ที่มีรายได้จากนักท่องเที่ยวจีนมากถึง 531,600 ล้านบาท
เรื่องต่อมาคือ “เศรษฐกิจในประเทศจีนยังมีปัญหา”
ในช่วงนี้ เราคงเห็นจีนเจอกับปัญหาต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศ หรือกำลังซื้อในประเทศซบเซา
พอเป็นแบบนี้ ทำให้ชาวจีนเลือกที่จะเที่ยวในประเทศจีนเอง มากกว่าออกไปต่างประเทศ
ซึ่งย้อนกลับไปว่า รายได้จากนักท่องเที่ยวจีนปีนี้ ยังต่ำกว่าปี 2562 อีกมาก และยิ่งเจอกับปัญหาเศรษฐกิจของจีนเอง
ก็ทำให้เป้าหมายที่จะกลับไปเท่ากับปี 2562 ยิ่งยากขึ้นไปอีก
และเรื่องสุดท้ายคือ
“นักท่องเที่ยวจีนนิยมมาเที่ยวไทยช่วงระยะเวลาสั้น ๆ”
ปกติแล้วนักท่องเที่ยวจีนส่วนใหญ่ เที่ยวในไทยเฉลี่ยประมาณ 1 สัปดาห์ ในขณะที่นักท่องเที่ยวจากประเทศอื่น จะเที่ยวในไทยเฉลี่ยที่ 9 วัน
1
ที่เยอะที่สุดคือ กลุ่มนักท่องเที่ยวยุโรป ที่ใช้เวลาเที่ยวในไทยเฉลี่ยมากถึง 17 วัน เท่ากับว่าในเชิงคุณภาพแล้ว นักท่องเที่ยวจีนไม่ได้โดดเด่น ไปกว่านักท่องเที่ยวชาติอื่น ๆ
แต่ด้วยจำนวนที่เข้ามาในไทยมากที่สุด จึงทำให้รายได้จากนักท่องเที่ยวจีน กลายเป็นรายได้หลักของการท่องเที่ยวไทยก่อนหน้านี้
ซึ่งเท่ากับว่า เราพึ่งพานักท่องเที่ยวจีนด้วยการเน้นปริมาณมาโดยตลอด เพราะมาเที่ยวและใช้จ่ายในไทยเป็นระยะเวลาสั้น ๆ เท่านั้น
อย่างไรก็ตาม เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า รายได้จากนักท่องเที่ยวจีนยังเป็นรายได้ที่สำคัญ และกระจายไปยังคนไทยหลากหลายอาชีพ เช่น คนขับรถตุ๊กตุ๊ก พนักงานโรงแรม คนขายของฝาก
1
และช่วยให้เกิดการจ้างงานในภาคการท่องเที่ยวได้อีกมากมายกว่า 7 ล้านคน ในช่วงปี 2562 ซึ่งทำให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในประเทศได้อย่างต่อเนื่อง
ทั้งหมดนี้ทำให้เราได้เห็นว่า แม้ในตอนนี้คนจีนจะเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น แต่คงใช้เวลาพอสมควร กว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจีนจะกลับมาเท่าเดิม และนั่นจึงเป็นที่มาของรัฐบาลใหม่ที่มีนโยบายฟรีวีซา ให้นักท่องเที่ยวจีนเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยได้ โดยไม่ต้องขอวีซา
แต่การหวังพึ่งแค่นักท่องเที่ยวจีนเพียงอย่างเดียว ก็ไม่ได้ทำให้การท่องเที่ยวไทยไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้
ซึ่งเราคงต้องหานักท่องเที่ยวจากชาติอื่น ๆ เพื่อกระจายความเสี่ยงของรายได้ท่องเที่ยว ในวันที่คนจีนยังไม่กลับมาอย่างที่เราหวัง..
โฆษณา