27 ต.ค. 2023 เวลา 03:00 • ครอบครัว & เด็ก

เมื่อเหล่านักเรียนตัวจิ๋วมีภารกิจขึ้นชั้นเรียนใหม่⭐

สิ่งที่เด็ก ๆ ทุกคนต้องเผชิญ คือ “ช่วงรอยเชื่อมต่อทางการศึกษา” ซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลง⏰🏫 ทั้งคุณครู ผู้ปกครองจะต้องร่วมกันเตรียมพร้อมเด็ก ๆ ในการปรับตัวเข้ากับสังคมใหม่ เพื่อนใหม่ สภาพแวดล้อมใหม่ ตลอดจนกฎระเบียบของสถานศึกษา🎒⭐
📢 วันนี้น้องพาเพลินจึงอยากชวนทุกคนมารู้จักกับ “แนวทางการดำเนินการช่วงรอยเชื่อมต่อของเด็กปฐมวัยตั้งแต่ 0 - 8 ปี ในบริบทของประเทศไทย” ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ
  • ช่วงรอยเชื่อมต่อจากบ้านสู่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย - ผู้ส่ง: ผู้ปกครอง → ผู้รับ: ครูหรือผู้ดูแลเด็ก 🧑‍🏫
✏ สร้างความคุ้นเคย เพิ่มความสัมพันธ์เชิงบวก ✅ ปรับสภาพแวดล้อม รวมถึงเตรียมความพร้อมให้กับเด็กก่อนเข้าสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 👦👧 เพื่อช่วยเหลือให้เด็กสามารถปรับตัวได้ง่ายขึ้น✨
  • ช่วงรอยเชื่อมต่อสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสู่ระดับอนุบาล • แบ่งแนวปฏิบัติออกเป็น 2 กลุ่มคือ ผู้ส่ง: ครูหรือผู้ดูแลเด็ก → ผู้รับ: ครูระดับอนุบาล และผู้ส่ง: ผู้ปกครอง → ผู้รับ: ครูระดับอนุบาล
😉🧩เสริมความพร้อมจากเด็กปฐมวัยสู่ระดับอนุบาล และผสานรอยเชื่อมต่อทางการศึกษา
  • ช่วงรอยเชื่อมต่อจากระดับอนุบาลสู่ระดับประถมศึกษา • แบ่งแนวปฏิบัติออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ผู้ส่ง: ครูระดับอนุบาล 3 → ผู้รับ: ครูประถมศึกษาปีที่ 1 และผู้ส่ง: ผู้ปกครอง → ผู้รับ: ครูประถมศึกษาปีที่ 1
👩‍🏫 👉 ผ่านการส่งเสริมความพร้อม 6 ด้าน ได้แก่ การใช้งานส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ทักษะทางวิชาการ ทักษะทางสังคม การดูแลช่วยเหลือตัวเอง คุณลักษณะนิสัยส่วนบุคคล และการควบคุมตัวเอง ✨ ร่วมกับการจัดกิจวัตรประจำวัน และการจัดเตรียมสภาพแวดล้อม วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อสร้างความคุ้นเคยให้กับเด็ก 😀
📚 ตลอดจนการเตรียมความพร้อมของครูผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การประเมิน📊 และการประสานความร่วมมือในโรงเรียน (กรณีการส่งต่อโรงเรียนเดิม) 🏫🤝🏻
🔎 สอบถามความรู้เพิ่มเติม
0 2668 7123 ต่อ สำนักนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
#OECnews #สภาการศึกษา #ปฐมวัย

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์

โฆษณา