15 ก.ย. 2023 เวลา 13:00 • ไลฟ์สไตล์
ถ้าไลฟ์โค้ช หมายถึง ผู้วางแผนการใช้ชีวิต
ผมเห็นว่า จะเป็นใครก็ได้ที่ประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิต ได้อย่างมีความสุข ซึ่งอาจจะเป็นเพื่อน พ่อแม่ พี่น้อง ญาติ ที่พร้อมและยินดีที่จะให้คำแนะนำ
โฆษณา