16 ก.ย. 2023 เวลา 01:40 • ท่องเที่ยว

ประเทศไหนบ้าง? ที่มี ‘ภาษาราชการ’ เยอะที่สุดในโลก

บนโลกเราเต็มไปด้วยภาษามากมายกว่า 7,000 ภาษาทั่วโลก แต่ละประเทศก็จะมีหลากหลายภาษาปะปนกับไปตามประวัติศาสตร์ ในประเทศไทยเองมีภาษาไทยเป็นภาษาราชการ แต่บางประเทศก็มีภาษาราชการจำนวนมาก สะท้อนถึงความหลากหลายของผู้คน วัฒนธรรม ศาสนาที่แตกต่างกัน
บทความวันนี้จึงชวนรู้จักกับ 5 อันดับประเทศที่มีภาษาราชการมากที่สุดในโลก! จะมีประเทศไหนบ้าง ไปชมกันเลย
1) โบลิเวีย (Bolivia) 🇧🇴
จำนวนภาษาราชการ: 37 ภาษา
มีภาษาอะไรบ้าง?: Spanish, Quechua, Aymara, Araona, Baure, Bésiro, Canichana, Cavineño, Cayubaba, Chácobo, Chimán, Ese Ejja, Guaraní, Guarasu’we, Guarayu, Itonama, Leco, Machajuyai-Kallawaya, Machineri, Maropa, Mojeño-Ignaciano, Mojeño-Trinitario, Moré, Mosetén, Movima, Pacawara, Puquina, Sirionó, Tacana, Tapieté, Toromona, Uru-Chipaya, Weenhayek, Yaminawa, Yuki, Yuracaré and Zamuco
โบลิเวียเป็นประเทศตั้งอยู่แถบอเมริกาใต้ โดยภาษาที่ประชากรใช้เป็นส่วนใหญ่คือภาษาสเปน (Spanish) มีผู้ใช้ภาษานี้ราว 4.5 ล้านคน รองลงมาคือภาษาเกชัว (Quechua) เป็นภาษาพื้นเมืองและมีผู้ใช้มากกว่า 2 ล้านคน และภาษาไอมารา (Aymara) เป็นหนึ่งในภาษาพื้นเมืองอเมริกันที่มีผู้พูดมากกว่า 1 ล้านคน
นักภาษาศาสตร์กล่าวว่าทั้งภาษาเกชัวและไอมาราอาจมีความเชื่อมโยงกันตั้งแต่อดีต แม้จะยังไม่มีหลักฐานพิสูจน์แน่ชัด
2. ซิมบับเว (Zimbabwe) 🇿🇼
จำนวนภาษาราชการ: 16 ภาษา
มีภาษาอะไรบ้าง?: English, Shona, Ndebele, Chewa, Chibarwe, Kalanga, Koisan, Nambya, Ndau, Shangani, Sotho, Tonga, Tswana, Venda, Xhosa and Sign Language
ก่อนปี 2013 ซิมบับเวเป็นประเทศที่ยังไม่มีการระบุภาษาราชการไว้แน่ชัดเนื่องจากไม่ปรากฎในรัฐธรรมนูญ
แต่หลังจากนั้น รัฐธรรมนูญใหม่มีการระบุภาษาราชการไว้ถึง 16 ภาษา เช่น ภาษาอังกฤษที่เข้ามาในช่วงล่าอาณานิคมช่วงหลังของปี 1800s แต่ภาษาที่ชาวซิมบับเวใช้พูดกันมากที่สุดคิดเป็น 70% ทั่วประเทศคือ ภาษาโชนา (Shona) ซึ่งได้อิทธิพลมาจากชนเผ่าโชนาอันมีความสำคัญกับรากเหง้าประวัติศาสตร์ของประเทศ รองลงมาคือภาษาอินเดบีเล (Ndebele) มีผู้พูดราว 20%
3) แอฟริกาใต้ (South Africa) 🇿🇦
จำนวนภาษาราชการ: 11 ภาษา
มีภาษาอะไรบ้าง?: Zulu, Xhosa, Afrikaans, English, Sepedi, Tswana, Southern Sotho, Tsonga, Swazi, Venda and Southern Ndebele
ภาษาซูลูเป็นภาษาที่มีผู้พูดมากที่สุดในแอฟริกาใต้ราว 12 ล้านคน และใช้ภาษานี้เป็นภาษาที่สองราว 15 ล้านคน รวมแล้วมากกว่า 50% ของประชากรสามารถเข้าใจภาษาซูลูได้
รองลงมาคือภาษาคะห์โอซา (Xhosa) มีผู้พูดเป็นภาษาแม่ราว 8 ล้านคนและใช้เป็นภาษาที่สองราว 11 ล้านคน
และภาษาที่พูดกันเป็นอันดับ 3 คือภาษาอาฟรีกานส์ (Afrikaans) เป็นภาษาที่มีรากเหง้ามาจากฮอลแลนด์ตอนใต้เข้ามาในแอฟริกาช่วงปี 1660
4) สวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland) 🇨🇭
จำนวนภาษาราชการ: 4 ภาษา
มีภาษาอะไรบ้าง?: German, French, Italian and Romansh
ภาษาเยอรมันเป็นภาษาราชการที่พูดกันมากที่สุดในพื้นที่ของสวิตเซอร์แลนด์คิดเป็น 65% ซึ่งบางทีก็เรียกว่าภาษาเยอรมันสวิส (Swiss German)
แม้ชาวสวิสจะพูดภาษาถิ่นเป็นหลัก แต่ก็ถูกสอนให้เรียนรู้ภาษาเยอรมันตั้งแต่เล็กในโรงเรียน ดังนั้น ชาวสวิสจึงสามารถสื่อสารกับชาวเยอรมัน ออสเตรีย หรือผู้ใช้ภาษาเยอรมันได้อย่างไม่มีปัญหา
ในขณะที่อีก 20% ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาราชการ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่จะอยู่ใกล้กับเขตแดนฝรั่งเศส เช่น เมืองเจนีวา และรองลงมาคือภาษาอิตาลี จากการอพยพเข้ามาในสวิตช่วงศตวรรษที่ 19 และอันดับสุดท้ายคือภาษารูมันช์ ซึ่งสืบเชื้อสายมาจากจักรวรรดิโรมันสมัยศตวรรษที่ 5
4) สิงคโปร์ (Singapore) 🇸🇬
จำนวนภาษาราชการ: 4 ภาษา
มีภาษาอะไรบ้าง?: Malay, English, Mandarin and Tamil
แม้สิงคโปร์จะเป็นประเทศขนาดเล็กแต่มีภาษาราชการถึง 4 ภาษา อันดับแรกคือภาษามาเลย์ หรือ ภาษามลายู มีผู้ใช้ราว 13% ก่อนการเข้ามาของอังกฤษ สิงคโปร์ใช้ภาษามาเลย์เป็นส่วนใหญ่ เช่น เพลงชาติสิงคโปร์ถูกเขียนด้วยภาษามาเลย์เช่นเดียวกัน
แม้ภาษามาเลย์จะเป็นภาษาประจำชาติของชาวสิงคโปร์ หากแต่ส่วนใหญ่ ‘ภาษาอังกฤษ’ ถูกใช้สื่อสารทั่วไป จึงเป็นหนึ่งในประเทศเอเชียที่ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเชี่ยวชาญ รองลงมาคือภาษาจีนกลางและจีนอื่น ๆ ถูกใช้พูดกันมากที่สุดภายในครอบครัว
อย่างไรก็ตามเริ่มมีการใช้ภาษาจีนกลางลดลงเนื่องจากชาวสิงคโปร์รุ่นใหม่หันไปพูดภาษาอังกฤษมากกว่า และอันดับสุดท้ายคือภาษาทมิฬ (Tamil) ซึ่งประชากร 9.2% ของสิงคโปร์มีต้นกำเนิดจากอินเดีย
Bnomics - Bangkok Bank Economics
'Be an Economist for Everyone'
วิเคราะห์ เจาะทุกประเด็นเศรษฐกิจ ให้เป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ
โฆษณา