มันคือ ทางลัดของระบบครับ ที่คนปกติจะคิดไม่ได้หรือเลือกที่จะไม่ทำ ก็มีให้เลือกทำตั้งแต่เสี่ยงน้อยไปเสี่ยงมาก
การวิ่งตามเส้นทางปกติ ถ้าคุณไม่มีกำลัง หรือความเร็วที่มากพอ ก็จะแซงผู้อื่นยาก
แต่พอสำเร็จ มีเงินขึ้นมาแล้วจะจัดการฟอกตัวอย่างไรนั้นอีกเรื่องนึง
ทำให้เรารู้ว่าระบบยังมีช่องว่างอยู่
โฆษณา