16 ก.ย. 2023 เวลา 23:14 • ไลฟ์สไตล์

ใจเป็นสุข

สักวาหน้าฝนปนหน้าแล้ง
ทั้งเกาะแก่งแหล่งน้ำตื้นต่ำเขิน
แผ่นดินแห้งแล้งผากหลากเผชิญ
ทั้งการเงินเขินต่ำระกำทรวง
ต้องอดออมหยอมหยุดสุดจะสรรค์
จะรำพันฝันเฟื่องเรื่องถึงสรวง
คนที่รวยขอให้รวยช่วยเสริมดวง
เวลาล่วงเลยไปใจสุขเอย....
โฆษณา