17 ก.ย. 2023 เวลา 19:09 • ไลฟ์สไตล์
คือบทเรียนที่ไม่สอนในโรงเรียน
คือประสบการณ์
คือค่าexp
คือการฝึกฝน
คือการเรียนรู้
คือการพิสูจน์คน
คือโอกาสในการพัฒนา
คือโอกาสในการก้าวหน้า
คือการได้รู้ว่ายังมีสิ่งที่เราไม่รู้ ไม่เก่ง ไม่ดีพอและอื่นๆ
โฆษณา