เป็นเวลากว่า 25 ปีแล้ว ที่ ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร ได้เผยแพร่ความรู้ด้านการลงทุนแบบเน้นคุณค่า หรือ Value Investing ให้กับนักลงทุนชาวไทย
2
มีความรู้อยู่มากมายที่ ดร.นิเวศน์ ได้ถ่ายทอด หนึ่งในนั้นก็คือ การลงทุนในหุ้นที่เรียกว่า Super Stock
2
แล้วหุ้น Super Stock คืออะไร และมีคุณสมบัติอย่างไร ?
MONEY LAB จะเล่าเรื่องการเงิน ที่โรงเรียนไม่เคยสอนให้เข้าใจ
หุ้น Super Stock คือ หุ้นของบริษัทที่มีธุรกิจที่ดีเยี่ยม โดยมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. มีความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
คุณสมบัติข้อแรก ของบริษัทที่จะเป็นหุ้น Super Stock ก็คือ ความสามารถในการแข่งขัน เหนือกว่าคู่แข่งเจ้าอื่นในตลาด อย่างเห็นได้ชัด
ความได้เปรียบที่บริษัทมีอยู่นี้ จะต้องยั่งยืน คงทน และอยู่ได้นานหลาย ๆ ปีด้วย
เครื่องมือที่จะใช้ตรวจสอบ ว่าบริษัทมีความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืนหรือไม่ ก็คือ Five Forces Model และคูเมืองทางเศรษฐกิจ
1
การวิเคราะห์ด้วย Five Forces Model ประกอบด้วย
- คู่แข่งหน้าใหม่สามารถเข้ามาแข่งด้วย ยากหรือไม่ ?
- การแข่งขันในอุตสาหกรรม เป็นอย่างไร ?
- มีสินค้าทดแทนหรือไม่ ?
- บริษัทต่อรองกับซัปพลายเออร์ ได้มากน้อยแค่ไหน ?
- อำนาจต่อรองของลูกค้า กับบริษัท เป็นอย่างไร ?
การวิเคราะห์ คูเมืองทางเศรษฐกิจ ประกอบด้วย
- สินค้าของบริษัท แตกต่างจากคู่แข่งอย่างไร ?
- มีแบรนด์ที่น่าจดจำหรือไม่ ?
- บริษัทมีความได้เปรียบในการผลิตสินค้า เหนือกว่าคู่แข่งหรือไม่ ?
- ลูกค้าเปลี่ยนไปใช้สินค้าของคู่แข่ง ง่ายแค่ไหน ?
- บริษัทมีความสามารถ ในการป้องกันคู่แข่ง มากแค่ไหน ?
หากคุณสมบัติของบริษัท ผ่านการตรวจสอบจากทั้ง 2 วิธีแล้ว ก็หมายความว่า บริษัทมีความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
2. บริษัทอยู่ในช่วงวงจรแห่งความรุ่งเรือง
ในช่วงเวลาที่บริษัทกำลังเติบโต บริษัทจะยิ่งมีความได้เปรียบเหนือกว่าคู่แข่งมากขึ้นไปอีก
เช่น บริษัทสามารถลดต้นทุนให้ต่ำลงได้ ในขณะที่คุณภาพของสินค้าและการบริการ กลับดีมากขึ้น ซึ่งจะยิ่งเป็นตัวเร่งให้ผลประกอบการของบริษัทเติบโตขึ้น
แต่วงจรแห่งความรุ่งเรืองนี้ บริษัทจะต้องสามารถทำซ้ำได้ ไปเรื่อย ๆ ไม่ใช่แค่ช่วงเวลาสั้น ๆ เท่านั้น
3. เป็นบริษัทที่มีศักยภาพสูง ครองตลาดได้ในระยะยาว
อุตสาหกรรมที่บริษัททำธุรกิจอยู่ จะต้องมีตลาดของสินค้าและบริการที่ใหญ่มาก และในระยะยาว บริษัทจะต้องเป็นผู้ชนะในอุตสาหกรรมนี้ คือสามารถครองส่วนแบ่งทางธุรกิจได้มากที่สุด
หากบริษัททำได้ ก็จะส่งผลให้รายได้และกำไร เพิ่มขึ้นได้อย่างก้าวกระโดด
4. มีการเติบโตของรายได้และกำไร ต่อเนื่อง
บริษัทจะต้องมีรายได้และกำไร เติบโตเฉลี่ยมากกว่า 10% ทุกปี แม้ในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำ รายได้และกำไรของบริษัท ก็จะต้องไม่ลดลง แต่สามารถเติบโตขึ้นได้
นอกจากนี้ บริษัทจะต้องสามารถรักษาอัตราการเติบโตแบบนี้ ต่อไปได้อีกหลายปีด้วย
5. มีหนี้น้อย และ ROE สูง
ROE หาได้จาก กำไรสุทธิ หารด้วย ส่วนของผู้ถือหุ้น
โดยบริษัทที่มีค่า ROE สูง ก็หมายความว่า ผู้บริหารของบริษัท มีความสามารถที่จะนำเงินของผู้ถือหุ้น ไปสร้างผลตอบแทน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพราะฉะนั้น บริษัทที่จะเป็นหุ้น Super Stock จะต้องมีกำไรต่อส่วนของผู้ถือหุ้น หรือ ROE สูงกว่า 15% ทุกปี
ส่วนในด้านของหนี้สิน บริษัทจะต้องมีหนี้สินกับทางสถาบันการเงินที่น้อย เพราะหนี้สินกับทางสถาบันการเงิน เป็นหนี้ที่มีดอกเบี้ย
หากมีหนี้สินกับทางสถาบันการเงินน้อย ก็จะทำให้บริษัทจ่ายคืนดอกเบี้ยเงินกู้ได้ไว
ซึ่งตามเกณฑ์ของ ดร.นิเวศน์ ถ้าหากบริษัทมีหนี้ ก็จะต้องสามารถจ่ายหนี้ให้หมดได้ ด้วยกำไรจากการดำเนินงาน ในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี
6. บริษัทมีเงินสด จากการทำธุรกิจ สม่ำเสมอ
บริษัทที่เป็นหุ้น Super Stock นั้น แม้จะใช้เงินลงทุนที่น้อย แต่จะสามารถผลิตกระแสเงินสด กลับเข้ามาในบริษัทได้มาก
ช่วยทำให้ บริษัทมีกระแสเงินสดอิสระ เพิ่มมากขึ้น
เพราะกระแสเงินสดอิสระ มาจากการนำเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการดำเนินงาน มาหักด้วยรายจ่ายเพื่อการลงทุนในการทำธุรกิจ
1
หากกระแสเงินสดอิสระเป็นบวกสม่ำเสมอ ติดต่อกันหลาย ๆ ปี ก็หมายความว่า บริษัททำธุรกิจแล้วได้กระแสเงินสดกลับมาดีมาก นั่นเอง
7. บริษัทมีผู้บริหารที่เก่ง และมีคุณธรรม
บริษัทจะต้องมีผู้บริหารที่เก่ง ซื่อสัตย์ มีธรรมาภิบาล มีชื่อเสียงในด้านที่ดี และรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ
และนอกจากผู้บริหารแล้ว ดร.นิเวศน์ ยังแนะนำว่า ถ้าเราทำได้ เราควรไปตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยว่า พนักงานของบริษัท มีความสุขในการทำงานอยู่หรือไม่
1
เพราะความสุขของพนักงาน เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จะช่วยบอกเราว่า ผู้บริหารของบริษัทนี้ น่าคบหา และน่าไว้วางใจหรือไม่
8. ส่วนใหญ่ หุ้น Super Stock มักจะมี P/E สูง
ถ้าไม่ใช่ช่วงวิกฤติ หุ้น Super Stock มักจะซื้อขายกันด้วย P/E Ratio ที่สูงมาก โดยอาจจะสูงได้ถึง 20 หรือ 30 เท่าขึ้นไป
ถึงอย่างนั้น การมี P/E ที่สูง แต่สำหรับหุ้น Super Stock ซึ่งมีศักยภาพในการเติบโตของบริษัทในอนาคต ที่ค่อนข้างสูงแล้ว ก็อาจจะไม่ได้ถือว่าเป็นหุ้นที่แพงเลย
เพราะฉะนั้น หากเราพบว่า มูลค่าที่แท้จริงของบริษัท สูงกว่าราคาซื้อขายในปัจจุบันอยู่มาก
แม้ว่า P/E ในปัจจุบันจะสูง แต่เราก็ยังมีโอกาสในการทำกำไรจากการลงทุนในบริษัทแบบนี้ได้
อ่านมาถึงตรงนี้ ก็เชื่อว่า เราน่าจะเข้าใจถึงคุณสมบัติของหุ้น Super Stock กันดีขึ้นบ้างแล้ว
วิธีการลงทุนหุ้น Super Stock ที่ผ่านมา ไม่ได้มีคนใช้เพียงแค่ ดร.นิเวศน์ เท่านั้น แต่ยังมีเซียนหุ้น VI คนอื่น ๆ อีกมากมาย ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ ก็ใช้การลงทุนในรูปแบบนี้เช่นกัน
หลังจากนี้ ถ้าเราอยากจะหาหุ้นลงทุนสักตัว สิ่งที่ต้องมองหาก็ควรจะเป็น หุ้นของบริษัทที่ดี มีคุณภาพสูงแบบนี้ และเข้าลงทุนในตอนที่ราคาหุ้นยังไม่แพงมาก
เพราะในวันหนึ่ง เมื่อราคาหุ้นเพิ่มขึ้น ตามผลประกอบการของบริษัทที่เติบโตขึ้น เราก็คงจะได้ผลตอบแทนมากมายมหาศาลเลยทีเดียว..
References
-หนังสือ Super Stock : มหัศจรรย์ของหุ้น VI (2011) โดย ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร
-หนังสือ ก้าวเล็ก ๆ ในตลาดหุ้น ก้าวที่ยิ่งใหญ่ในชีวิต (2013) โดย ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร
-หนังสือ Quality Investing: Owning the best companies for the long term (2016) โดย Torkell T. Eide, Lawrence A. Cunningham และ Patrick Hargreaves
-หนังสือ Super Stock ในตลาดหุ้นเวียดนาม (2022) โดย ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร
-หนังสือ เด็กวัดดอน ชีวิต ความฝัน และการลงทุน (2023) โดย ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร และ ชัชวนันท์ สันธิเดช
-หนังสือ Black Swan วันมืดมิดในชีวิตการลงทุน (2022) โดย ลงทุนแมน
-หนังสือ Gone Fishing with Buffett (2012) โดย Sean Seah
23 ถูกใจ
28 แชร์
5.2K รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 23
    โฆษณา