19 ก.ย. 2023 เวลา 06:00 • หุ้น & เศรษฐกิจ

ลดราคาน้ำมันดีเซล 2 บาทพรุ่งนี้ เช็คราคาบางจาก ปตท.ล่าสุด

ลดราคาน้ำมันดีเซล 2 บาทพรุ่งนี้ เช็คราคาบางจาก ปตท.ล่าสุด ที่นี่มีคำตอบ หลัง ครม. เห็นชอบตามมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้แก่ประชาชนตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ ฐานเศรษฐกิจรวบรวมไว้ให้แล้ว
ลดราคาน้ำมันดีเซลเหลือ 30 บาทพรุ่งนี้ เป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งเห็นชอบมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้แก่ประชาชนตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ
สำหรับแนวทางในการลดน้ำมันเเซลดังกล่าวนั้น นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ระบุว่า จะเป็นการใช้กลไกของภาษีสรรพสามิตและกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
ทั้งนี้ เพื่อตรึงราคาน้ำมันดีเซลไม่ให้เกิน 30 บาทต่อลิตร ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566
โดยที่ประชุม ครม. เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 66 ที่ผ่านมา ได้มีมติเห็นชอบการปรับลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล 2.50 บาทต่อลิตร เป็นเวลา 3 เดือน เริ่มต้นแต่วันที่ 20 กันยายน - 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งจะเป็นหนึ่งกลไกในการช่วยให้ราคาน้ำมันปรับลดลงเหลือไม่เกิน 30 บาทต่อลิตรได้
แหล่งข่าวจากกระทรวงพลังงาน กล่าวกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า ขณะนี้กองทุนน้ำมันฯล่าสุดใช้เงินอุดหนุนราคาน้ำมันดีเซลอยู่ที่ลิตรละ 8.98 บาท
ส่วนภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลปัจจุบันจัดเก็บอยู่ที่ 5.99 บาทต่อลิตร หากมีผลปรับลดตามมติ ครม. ที่ 2.50 บาท ก็จะเหลือจัดเก็บที่ 3.67 บาทต่อลิตร โดยจะทำให้มีเงินเหลือจากการหักลบดังกล่าวประมาณ 2.32 บาท
ซึ่งจำนวนเงินดังกล่าวจะนำไปเป็นส่วนลดราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลในประเทศ 2 บาท ส่วนที่เหลือ 0.32 บาทต่อลิตรจะถูกเก็บเข้ากองทุนน้ำมันฯ
ฐานะกองทุนน้ำมันฯวันที่ 17 ก.ย. 66 ติดลบอยู่ที่ 61,641 ล้านบาท แบ่งเป็น 5.99 3.67 2.32
1
* น้ำมันติดลบ 16,902 ล้านบาท
* LPG ติดลบ 44,739 ล้านบาท
ปัจจุบันราคาน้ำมันขายปลีกในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่นวันนี้ เป็นดังนี้
กลุ่มน้ำมันดีเซล
* ซุปเปอร์พาวเวอร์ดีเซล B7 ลิตรละ 42.24 บาท (โออาร์)
* ไฮพรีเมี่ยมดีเซลS B7 ลิตรละ 44.34 บาท (บางจาก)
* ดีเซล B7 ลิตรละ 31.94 บาท
* ดีเซล B10 ลิตรละ 31.94 บาท
* ดีเซล B20 ลิตรละ 31.94 บาท
1
หากปรับลดราคาลง 2 บาทจะทำให้ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่นวันพรุ่งนี้ เป็นดังนี้
* ซุปเปอร์พาวเวอร์ดีเซล B7 ลิตรละ 42.24 บาท (โออาร์)
* ไฮพรีเมี่ยมดีเซลS B7 ลิตรละ 44.34 บาท (บางจาก)
* ดีเซล B7 ลิตรละ 29.94 บาท
* ดีเซล B10 ลิตรละ 29.94 บาท
* ดีเซล B20 ลิตรละ 29.94 บาท
โฆษณา