เป้าหมายที่ชัดเจน เก็บออมเพื่อ?
ตั้งเป้าในการออม เลือกออมก่อนใช้ และใส่ไว้ในที่ที่คิดว่ายากต่อการเอาออกมาใช้ได้ ค่อยๆเริ่มจากเงินจำนวนไม่ต้องเยอะมาก แต่ต้องมีวินัยในการเก็บออมค่ะ
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา