ปฏิเสธไม่ได้ว่า “สวรรค์ของนักเดินทาง” ในสายตาชาวโลก ประเทศไทยติดอันดับ “ที่สุด” ของการเป็น Destination ที่ผู้คนปักหมุดหมายอยากเดินทางมาเยี่ยมเยือน ด้วยจุดเด่น ไม่ว่าจะเป็น แหล่งท่องเที่ยว ประเพณีท้องถิ่น อาหารการกิน รวมถึงอัธยาศัยไมตรี จนเป็นที่กล่าวขานไปทั่วโลก สร้างรายได้เข้าประเทศอย่างมหาศาล แต่ต้องมาสะดุดหยุดชะงักจากวิกฤตโควิด-19
ซึ่งแม้ว่าปัจจุบัน การท่องเที่ยวกลับเข้าสู่ภาวะปกติ แต่ยังถือเป็นวาระเร่งด่วนในการพลิกฟื้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้กลับมาคึกคัก พร้อมเดินหน้าสู่การเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า (depa) ได้เปิดพื้นที่พบปะ แลกเปลี่ยนแนวคิด และความก้าวหน้าการยกระดับเศรษฐกิจดิจิทัลไทย ผ่านกิจกรรม DIGITAL INFINITY Networking Night เปิดพื้นที่พบปะ แลกเปลี่ยนแนวคิด ร่วมพัฒนาประเทศด้วยดิจิทัล โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมสำคัญของประเทศ รวมถึง Influencer ชาวไทยและต่างชาติ
พร้อมกันนี้ ได้มีการนำเสนอความก้าวหน้าของ ThailandCONNEX แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวแห่งชาติ ภายใต้โครงการ เปิดเมือง เปิดท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิทัล ที่ร่วมกันพัฒนาโดย ดีป้า และ บริษัท ทราวิซโก เทคโนโลยี จำกัดเพื่อเป็นตัวกลางเชื่อมต่อโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยกับตัวแทนผู้ให้บริการท่องเที่ยวทั่วโลกอย่างไร้ขีดจำกัด
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา