คนไม่มียายแล้ว ขอฝากบอกยายว่า 'โจร'ไม่รับเงินเดือนจากประชาชนมีแต่ปล้น ถ้าคนในเครื่องแบบให้ขนุนโจรเรียก'มหาโจรโคตรๆ' ก็เล่นรับเงินโจรและประชาชนด้วย 2 เด้ง
โฆษณา