ขึ้นอยู่กับนโยบายการจ่ายปันผลของแต่ละบริษัท โดยบริษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่ในไทยจะจ่ายปันผลปีละ 2 ครั้ง คือปันผลประจำปี (จ่ายหลังรอบระยะเวลาบัญชี) และปันผลระหว่างกาล (จ่ายหลังผลประกอบการครึ่งปีแรก) แต่ก็มีบางบริษัทที่จ่ายปันผลปีละ 4 ครั้ง หรือบางบริษัทอาจไม่จ่ายปันผลเลยก็ได้
ในปี 2565 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการจ่ายเงินปันผลรวม 846 ครั้ง จากบริษัทจดทะเบียน 564 บริษัท โดยคิดเป็นอัตราส่วน 1.5 ครั้งต่อบริษัท หมายความว่า บริษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่จ่ายปันผลปีละ 2 ครั้ง
ตัวอย่างบริษัทจดทะเบียนที่จ่ายปันผลปีละ 2 ครั้ง ได้แก่ PTT, BCP, EGCO, RATCH, KBANK, SCB, BBL, AOT, ADVANC, และ TRUE
ตัวอย่างบริษัทจดทะเบียนที่จ่ายปันผลปีละ 4 ครั้ง ได้แก่ GULF, BANPU, OSP, และ INET
ตัวอย่างบริษัทจดทะเบียนที่ไม่จ่ายปันผล ได้แก่ SEAFCO, CK, และ STEC
นักลงทุนสามารถตรวจสอบนโยบายการจ่ายปันผลของแต่ละบริษัทได้จากรายงานประจำปีหรือรายงานผลประกอบการครึ่งปีแรกของบริษัทนั้น ๆ หรือสามารถติดตามข้อมูลการจ่ายปันผลของบริษัทจดทะเบียนได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยสรุปแล้ว หุ้นสามารถจ่ายปันผลได้หลายครั้งต่อปี ขึ้นอยู่กับนโยบายการจ่ายปันผลของแต่ละบริษัท โดยบริษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่ในไทยจะจ่ายปันผลปีละ 2 ครั้ง
1 ถูกใจ
1 แชร์
154 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา