20 ก.ย. 2023 เวลา 19:36 • ไลฟ์สไตล์
ไม่อ่านไม่ตอบ = ไม่ให้ความหวัง
อ่านแล้วไม่ตอบ = รับทราบแต่ไม่รู้จะตอบอะไร หรือ ไม่อยากตอบ หรือเหตุผลอื่นๆ ซึ่งเราเป็น เพราะขี้เกียจตอบ 5555+
โฆษณา