21 ก.ย. 2023 เวลา 03:18 • ไลฟ์สไตล์
🎋 ทำงานที่ไหน
ให้ "เรียนรู้" จาก "ผู้เก่งกว่า"
ถ้าอยู่เหนือกว่า
ให้ "เมตตาต่อผู้ร่วมงาน"🌟
ไม่มี "เจ้านาย"
มีแต่ "คนให้แบบอย่าง"
ไม่มี "ลูกจ้าง"
มีแต่ "คนร่วมสร้างธุรกิจ"💸
คิดอย่างนี้ได้เมื่อไหร่
ทำงานที่ไหนก็สบาย
ทำธุรกิจอะไรก็เจริญ
อ. จตุพล ชมภูนิช
โฆษณา