21 ก.ย. 2023 เวลา 03:31 • ไลฟ์สไตล์

เช้าที่สดใส...

ตื่นแต่เช้าตรู่ด้วยความสดใสทุกวัน
ออกกำลังกายในตอนเช้าทุกวัน
ดื่มน้ำสะอาดหลังตื่นนอนทุกวัน
ทำสมาธิฝึกใจให้นิ่งทุกวัน
รับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ต่อร่างกายทุกวัน
อ่านหนังสือในตอนเช้าทุกวัน เพราะสมองพักผ่อนเต็มที่แล้ว
วางแผนงานในหน้าที่รับผิดชอบทุกวัน
เขียนเป้าหมายให้ชัดเจนในแต่ละวัน
สำนึกรู้คุณและตอบแทน มองโลกในแง่ดีทุกวัน
เริ่มด้วยงานที่ยากก่อนในการทำงานเบื้องต้น
ขอบคุณเครดิตภาพ... pixabay.com
โฆษณา