" การให้อภัย " คน ๆ นึงอย่างแท้จริง
มันจะลงไปในระดับจิตใต้สำนึก
1
สิ่งที่เกิดขึ้นคือ พฤติกรรม อารมณ์
มุมมองที่เรามองอีกฝ่าย
จะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง
เราจะไม่รู้สึกว่าเราคือผู้ถูกทำร้าย
แต่จะมองว่าเราต้องมีส่วนรับผิดชอบ
เวลามนุษย์คนนึงเริ่มกลับมารับผิดชอบ
ปัญหาตรงหน้าร้อยเปอร์เซ็น
จะทำให้เขานั้นเกิดพลัง จะมีความสุข
และสติปัญญาต่าง ๆ จะเกิดขึ้น
รักและห่วงใย
โค้ชอาดินันท์
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา