24 ก.ย. 2023 เวลา 00:00 • ครอบครัว & เด็ก

.

คนสองคนอยู่ด้วยกัน
แล้วอีกฝ่ายสื่อสารไม่ตรงตามความรู้สึก
เพราะเราอาจกลัวว่าเขาจะไม่ชอบเรา หรือ
เรารับไม่ได้ถ้าเขาพูดบางอย่างออกมา
สิ่งที่ดีที่สุดคือ เราต้องกล้าแสดง
ความรู้สึกของเราที่แท้จริงออกมา
ถ้าเรากลัวหรือกังวล นั่นคือปัญหาของเรา
เราอาจจะมีปมวัยเด็กที่กลัวคนจะไม่รักเรา
ดังนั้นสิ่งสำคัญคือ เราต้องซื่อสัตย์
กับตัวเองและคู่ชีวิตด้วยการแสดง
ความรู้สึกออกมาอย่างชัดเจนและอ่อนโยน
รักและห่วงใย
โค้ชอาดินันท์
โฆษณา