รู้หรือไม่ว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีรายได้ในปี 2565 ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 24,243 ล้านบาท เมื่อหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดออกแล้ว จะมีเงินเหลือมากถึง 2,574 ล้านบาท
แต่ที่น่าสนใจคือ จุฬาฯ มีรายได้จากการดำเนินงานของสำนักงานจัดการทรัพย์สิน มากถึง 5,469 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นแหล่งรายได้ใหญ่สุดอันดับ 2 ของมหาวิทยาลัยแห่งนี้
 
หรือคำนวณง่าย ๆ คือ ทุก ๆ รายได้ 100 บาทของจุฬาฯ จะมาจากส่วนนี้ประมาณ 23 บาท
2
แล้วรายได้จากการดำเนินงานของสำนักงานจัดการทรัพย์สิน คืออะไร ?
หลาย ๆ คนน่าจะรู้อยู่แล้วว่า จุฬาฯ เป็นเจ้าของที่ดินหลายแห่งในย่านปทุมวัน แล้วปล่อยเช่าที่ดินเหล่านั้น ให้เอกชนทำธุรกิจเชิงพาณิชย์ เพื่อนำรายได้มาอุดหนุนค่าใช้จ่ายภายในมหาวิทยาลัย
2
ยกตัวอย่างเช่น ที่ดินห้างมาบุญครอง ที่ปล่อยเช่าให้บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
ซึ่งรายได้จากการดำเนินงานของสำนักงานจัดการทรัพย์สิน ก็คือรายได้ที่ได้จากการเก็บค่าเช่าที่ดินเหล่านี้ นั่นเอง
ทั้งนี้ จุฬาฯ มีสัดส่วนรายได้ ดังนี้
- รายได้จากงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล 32.8%
- รายได้จากการดำเนินงานของสำนักงานจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 22.6%
- รายได้จากการจัดการศึกษา หรือก็คือค่าเทอมที่เก็บจากนักศึกษา 13.3%
- รายได้จากหน่วยงานวิสาหกิจ เช่น ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ 9.1%
- รายได้จากเงินอุดหนุน และบริจาค 9.0%
- รายได้จากการขายสินค้า และบริการ 6.1%
- รายได้อื่น ๆ 7.1%
จะเห็นได้ว่า รายได้ส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลัยก็คือ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล รองลงมาเป็น รายได้จากการดำเนินงานของสำนักงานจัดการทรัพย์สินของจุฬาฯ เอง
และเมื่อหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างบุคลากรทั้งหมด ค่าน้ำ และค่าไฟ ออกไปหมดแล้ว จุฬาฯ จะเหลือรายได้เหนือรายจ่ายอยู่ทั้งหมดประมาณ 2,574 ล้านบาท คิดเป็น 10.6% ของรายได้ทั้งหมด..
27 ถูกใจ
14 แชร์
7.4K รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 27
    โฆษณา