22 ก.ย. 2023 เวลา 09:31 • ไลฟ์สไตล์
สินค้าบางอย่างก็เป็นสิ้นค้าตัวเดียวกันกับที่ขายข้างนอกที่ผลิตจากโรงงานจีน แต่เรากลับถูกการตลาดปิดบังด้วย
การตั้งวางอยู่ในห้างเพื่อสร้างมูลค่าของสินค้าให้สูงขึ้น
โฆษณา