AREA แถลง ฉบับที่ 790/2566: วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566
ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th https://www.facebook.com/dr.sopon4
หนึ่งวันในกรุงธากา ประเทศบังคลาเทศ วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้มาประเมินค่าทรัพย์สินที่นี่ จึงขอถ่ายบรรยากาศมาให้ชม
หนึ่งวันในกรุงธากา 21 กันยายน 66 https://fb.watch/ncHxxwftWc/
หนึ่งวันในกรุงธากา 21 กันยายน 66 https://vt.tiktok.com/ZSN1o6RTs/
หนึ่งวันในกรุงธากา 21 กันยายน 66 https://youtu.be/JIJ2AMiftTU
ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537
เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา