22 ก.ย. 2023 เวลา 10:19 • ไลฟ์สไตล์
ก็ไม่ เสมอไป ครับ
ของห้าง ก็เชื่อได้ ระดับหนึ่ง
ของทั่วไป คงต้อง ลองก่อน ถึงวัดได้
แต่ ของทั่วไป ถ้าคุณภาพดี ระดับหนึ่ง
สุดท้ายก็เข้าห้าง อยู่ดี
ของห้าง ได้ความแน่นอน ไว้ใจได้มากกว่า
นอกห้าง ไม่แน่ไม่นอน รับประกันยาก
แต่ถ้า มีทั้ง ในและนอก เลือกนอกห้าง สะดวกเป็นส่วนตัว กว่าครับ
โฆษณา