22 ก.ย. 2023 เวลา 15:41 • ไลฟ์สไตล์
ขึ้นอยู่กับว่า เราติดยี่ห้อกับชนิดของสินค้าไหม เช่น น้ำอัดลม บางคนเลือกดื่มโค้กเท่านั้น บางคนต้องเป๊ปซี่ อย่างอื่นไม่เอา ในขณะที่บางคนอะไรก็ได้ เอส หรือ บิ๊ก ก็ยังได้ ไม่ติดโค้ก ไม่ติดเป๊ปซี่ ขอแค่ยี่ห้อไหนลดราคา ก็ซื้อยี่ห้อนั้น ดื่มได้หมด
เมื่อเงื่อนไขการซื้อต่างกัน การจะเลือกยี่ห้อไหม ก็ต่างกัน ยี่ห้อของห้าง มักจะอยู่มาตราฐานกลางๆ ในระดับที่ลูกค้ารับได้ รวมถึงราคาต้องต่ำกว่ายี่ห้อที่ขายดีที่สุดด้วย
แต่สินค้ามาตราฐานเซ็นทรัล กับ บิ๊กซี ต่างกันนะ เรียกว่า คุณภาพในมาตราฐานของ ตราเซ็นทรัลสูงกว่า บิ๊กซี่ เพราะฐานลูกค้าต่างกัน
บางอย่างถ้าไม่ติดยี่ห้อ ก็ซื้อยี่ห้อของห้างได้ แต่บางอย่างถ้าติดยี่ห้อจริงๆ ถึงแม้จะแพงกว่าของห้างก็ซื้อ
โฆษณา