เงินเป็นเรื่องใหญ่จริงๆสำหรับชีวิตคู่ อย่าไปคิดเรื่องดูแย่ แยกเรื่องดูแย่ออกไปก่อน เอาเรื่องจริงค่ะ อนาคตเป็นอย่างไรไม่อาจรู้ได้ เป็นกำลังใจให้ได้ทางออกดีๆค่ะ
โฆษณา