“วัดค่าของความดี” น่าจะคนอื่นประเมิน คนแห่สรรเสริญแซ่ซ้องเยอะ (แบบที่ไม่ใช่กระแสหรืออารมณ์นะ) ก็คงจะดีมาก
แต่ถ้าเป็นวัดความดีว่าทำดีหรือไม่ได้ทำดี ก็ใจตัวเองรู้เอง ถ้าไม่เจือด้วยความโง่ ความเห็นแก่ตัว เห็นผิดเป็นชอบ เพราะบางทีคนคิดว่าทำดีทั้งที่เข้าใจไปเองทั้งที่บางอย่างมันไม่ได้ดี เ่น ปล่อยสัตว์ในที่ไม่ควรปล่อย
โฆษณา