ในทางจิตวิทยาอธิบายว่า ความเหงาคือการที่เราไม่สามารถเชื่อมโยงตัวเองกับโลกภายนอก (ตัวอย่างเช่น แม้อยู่ท่ามกลางผู้คนแต่ก็ยังรู้สึกเหงา)
ส่วนความรู้สึกว่าไม่มีความสุข มีคำแนะนำว่า..
- ให้ลองกำหนดนิยามของคำว่า "ความสุข" ขึ้นมาก่อน (นิยาม ไม่ใช่เงื่อนไขนะคะ) ไม่ต้องถามคนอื่นหรือเปรียบเทียบกับของคนอื่น เอาเฉพาะของตัวเองค่ะ
- ทำความรู้จักกับคำว่า "ค่านิยมในใจที่เอื้อให้เปิดรับความสุข" ค่านิยมฯ ที่สอดคล้องกับศักยภาพและสภาพความเป็นจริงของเรา จะช่วยให้เราเป็นสุขได้ง่ายขึ้นค่ะ
มิตรที่ดีที่สุดของเราคือตัวเราเองค่ะ มองตนเองและปฏิบัติต่อตนเองอย่างเป็นมิตร มองโลกอย่างอ่อนน้อมถ่อมตน
โมเม้นท์ที่ความเหงาเข้าจู่โจมจนอยากร้องไห้ ฝึกสติบอกตัวเองให้แค่รับรู้ไว้ก็พอค่ะ ไม่ต้องผลักไสหรือคิดจะแก้ไข หรือกดดันตัวเองให้ยอมรับฯ ค่อยๆฝึกไปวันละนิดค่ะ
  • 4
โฆษณา