เคย แม้จะมีคนรายล้อมอยู่รอบตัว บางทีก็ยังเหงาน้ำตาซึมได้เหมือนกัน
การที่เรายึดติดตัวตนมากเกินไป ก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดความเหงาได้ เพราะใจเราคิดว่ามีตัวเราอยู่ และคงอยู่แบบเดียวดาย ถ้าเราคลายความยึดติดว่ามีตัวเรานั้นเสีย ความเหงาจากการมีอยู่ของตนที่ตกอยู่ในความเดียวดายนั้นก็คงไม่เกิดขึ้น
  • 3
โฆษณา