ไลฟ์โค้ชของมนุษย์คือพระพุทธเจ้าค่ะ
ไม่ว่าใครที่ตั้งตัวเป็นผู้เชี่ยวชาญก็ล้วนเอาหลักธรรมของท่านมาประยุกต์นิดหน่อยแต่เนื้อหาสาระก็ยังคงเป็นแนวทางที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนเอาไว้ ส่วนตัวเองมีพระพุทธเจ้าเป็นโค้ชให้กับการใช้ชีวิตทุกช่วงวัยค่ะ
45 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา