สำหรับผมคือการวางแผนย้ายบุคคลากรของออฟฟิศและส่วน opertion ขององค์กรจากสนามบินดอนเมืองไปปฏิบัติงานที่สนามบินสุวรรณภูมิ เมื่อปี ๒๕๔๘ รวมถึงการวางแผนรองรับการส่งสินค้าและนำเข้าสินค้าในช่วงที่มีการประท้วงปิดสนามบินทััสุวรรณภูมิและดอนเมือง โดยทีีทั้งสองเหตุการณ์ไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายในการปฏิบัติการต่อองค์กรและเกิดผลกระทบกับลูกค้ามากนัก ❤️
ปล.ธุรกิจขององค์กรคือการให้บริการระบบ Logistics แบบครบวงจร
  • 1
โฆษณา