มีคำกล่าวไว้.. คนที่เหงา คือคนที่คิดถึงแต่ตนเอง 😎
  • 1
โฆษณา