24 ก.ย. 2023 เวลา 15:15 • ปรัชญา
เป็นเช่นนั้นได้ง่ายๆ
หลายๆคนก็เป็นกันอยู่ มากมาย
และเป็นกันต่อไป
ทั้งคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่
บางคนก็เป็นน้อย บางคนก็เป็นเยอะๆ
บางคนดูเหมือนไม่เป็นเลยภายนอก คำพูด ความคิด
แต่ภายในลึกๆก็มีแอบเป็น ก็มีเช่นกันแบบนั้น
มั่นใจแล้วไปด้อยค่าใครไหม
ไปดูถูกใครไหม ไปตัดสินใครไหม
ก็มีทั้งคนที่เคยทำ และไม่เคยทำ
หรือหลุดทำไปบ้าง สติหลุด จิตหลุด บางครั้ง
อารมณ์ มั่นใจ รสนิยม ความคิด มุมมอง ประสบการณ์
ชนชั้น ฐานะ สถานะ หน้าตา ผิวพรรณ หุ่น
ทุกๆอย่าง ทำให้คนโอหังได้หมด อหังการ์ได้หมด
ความรู้ที่มี ที่เสพมา อ่านมา สิ่งที่ทำ ผลงาน การงาน
ธุรกิจ หน้าที่ เงิน รายได้ วัตถุสิ่งของ
หยิ่งจองหอง อีโก้ร้าย มืด จัด สูง ตลกร้าย
โลกตลกร้าย โรคติดตลกร้าย สังคมตลกร้าย
จิตตลกร้าย สันดานตลกร้าน เมืองตลก ประเทศตลก
การเมืองตลก ประชาชนตลก ประชากรตลก
ถ้ามีคนมาว่า มาตัดสิน มาเหยียดหยาม ดูถูก
มาต่อกร มาอีโก้ใส่คุณ คุณๆก็พร้อมจะโต้ตอบกลับทันที
ทันควัน อารมณ์ขึ้น อีโก้ปะทะอีโก้ จิตปะทะจิต
ประสาทปะทะประสาท
ความมั่นจิต มั่นหน้า มั่นโหนก มั่นใจ
ก็มีดีและไม่ดี ในแต่ละคน จิตสันดานคน
ถ้าคุณไม่โดนใครทำก่อน วาจา คำพูด ตัดสิน
อีโก้ใส่คุณ คุณก็เป็นคนดีบางคน ปกติ สงบได้ จิต
แต่พอคุณโดนว่า โดนตัดสิน โดนต่อกร โดนเอาเรื่อง
โดนเอาความ โดนอีโก้ใส่ คุณก็จะไม่ปกติไม่สงบขึ้นมาทันที
ตอบโต้กลับ ว่ากลับ ด่ากลับ ตัดสินกลับ
ไม่มีใครโกงใคร ส่วนใหญ่แบบนั้น
ไม่โกงกัน ถ้าละลด ปล่อย วาง ไม่ทำตรงนี้ได้ ก็จะดี
อีโก้ดีอีโก้สร้างสร้างสรรค์ของคนเก่ง
ของคนทำงานสร้างสรรค์ งานศิลปะต่างๆ
หรืองานอื่นๆ
อีโก้ที่ไม่ไปทำร้ายใคร และไม่ทำร้ายตนเองด้วย
ไม่ทำลายตนเอง ไม่ทำลายผู้อื่น
ไม่เกลียดชังกัน ไม่อาฆาตแค้นกัน
ไม่มีเลยก็ดีอีโก้ไม่ว่าจะแบบไหน แต่ก็ยาก หายากที่ไม่มี
นอกจากบางคนก็อาจจะไม่มี เช่น คนซื่อๆ คนโง่
คนไม่รู้เรื่อง คนที่ไม่ร้ายกาจ ไม่ใจร้าย ใจดี มีน้ำใจ
คนซื่อ คนจริงใจ เขาอาจจะไม่มีในแบบคนอีโก้มี
ความรู้ มุมมอง ความคิด รสนิยม ต่างๆ สิ่งที่เสพต่างๆ
สิ่งที่ชอบที่หลงใหล หมกมุ่นต่างๆ
ครอบครัว สถานที่ การเกิดมา ฐานะ สังคม วัย
สมอง การศึกษา ภายนอก ภายใน จิตใจ หน้าตา
ชาติพันธุ์ พันธุกรรม ความสามารถ การเรียนรู้ ฝึกฝน
ค้นหา ทดลอง เดินทาง และอื่นๆ
จิตสันดานในแต่ละคน นิสัยใจคอ
อีโก้มากน้อย จาง บาง หนา แน่น เข้มข้น หนัก
อาการหนัก ป่วย ป่วยจิต
ปล่อยวาง ปลงจิต ปลงสังขาร สัจธรรม
เหลิง หลง มืดบอด เอาชนะ เอาคืน แก้แค้น
ความสามารถที่เรามี เทส เซ้นส์ รสนิยม มุมมอง
ความคิด ความรู้ หลักการ วิชาการ ตำรา ศึกษา อ่าน
คิด วิเคราะห์ แยกแยะ สภาวะทางอารมณ์
นักวิชาการ คนมีความรู้ การศึกษาดี สูง แก่ หนุ่ม วับรุ่น เด็ก นักการเมือง พ่อค้าแม่ค้า และอีกมากมาย บางคนยังเป็น
เห็นได้ตามโลกเชื่อมต่อโลกสังคมไซเบอร์
การควบคุม การปลดปล่อย การเรียนรู้ บทเรียน
ตนเอง จิตตนเอง จิตผู้อื่น สะท้อนกันและกัน
กระจกเงาแห่งความมืดมิด และความสว่าง
แม้กระทั่งคุณและเรา และทุกๆคน
ไม่มีใครยอมกัน ไม่มีใครยอมใคร
ไม่ว่าคุณจะติดพิมพ์ฮะวัยไหน มุมไหน อารมณ์ไหน
จริตไหน คุณอยู่ในเมืองโลก โรค
ต้องระงับจิต ถนนลูกระนาด หรือศิลปินไส้แห้ง
ศิลปะไส้แห้ง หรืออาจารย์รุ่นใหญ่ที่ด่าว่าถ้าคุณคิดเช่นนั้น
คุณมันกระจอก คุณมันไม่สู้
ก็แล้วแต่จริตมุมมอง ความพอใจของคน ในการจะฟังแบบไหน ชอบแบบไหน เห็นด้วยแบบไหน นานาจิต
แต่เราก็ไม่ได้ชอบแบบนั้น
ในความแปลกแยกนี้ ก็มีสิ่งที่ดีอยู่บ้าง
จิตของคน บางคนมันก็พ่ายแพ้จริงๆ ก็ต้องเข้าใจ
และยอมรับ ไม่ใช่ว่าคุณมันกระจอก
หรือคุณจะน้อยเนื้อต่ำใจสิ่งใด มันก็จริงแท้ของคุณ
ชีวิตคุณ เหตุผล สาเหตุ ความรู้สึกของคุณ
ัละกันไว้ฐานที่เข้าใจ หรือไม่เข้าใจก็ตาม
ศิลปิน ศิลปะไส้แห้ง ผลงาน ลักษณะของผลงาน
รูปแบบ เสน่ห์ คนเสพงาน คนดูงาน คนสร้างงาน
รสนิยม ตลาด ระบบ ประเทศ วัฒนธรรม ผู้คน
โอกาส สภานที่ กว้าง แคบ กรรมการ บุคคล
คณะกรรมการ ความไม่ชอบขี้หน้ากัน ไม่ถูกจริตกัน
ตัดสินกัน เหยียดกัน ดูถูกกัน อคติ ทิฐิ
อีโก้ร้ายกาจ อาฆาตมาดร้าย อาฆาตแอบมาดดี
มีดโกนอาบน้ำผึ้ง จิกกัด แดกดัน ประชดประชัน
กีดกัน กั้นขวาง กลั่นแกล้ง ไม่ยอมรับ
ไม่ถูกชะตากัน ไม่ชอบมุมมองความคิดกันและกัน
ทำต่อไป ถ้ายังชอบทำ ในสิ่งที่ทำ ที่ชอบ ที่อยากทำ
ที่รัก ที่ลุ่มหลง ที่หลงใหล ที่มีความสุข
ที่มันช่วยต่อลมหายใจให้คุณ
ที่มันบำรุงจิตวิญญาณของคุณ
แต่ไม่ใช่ให้คุณหวาดกลัว เกร็ง หรือย้อมจิตย้อมกายตนเอง
ให้เป็นคนสุดจะน่ารัก อ่อนน้อม ถ่อมตน
มันก็ไม่ผิดบาปอะไร ถ้าใครเป็นคนนิสัยจิตแบบนั้น
ภายในจริงๆ แต่หลายคนก็ไม่ใช่ เสแสร้าง ฉาบ
เคลือบ แฝง เสแสร้ง ควบคุมความมืดดำร้ายที่สุดภายใน
กักขังไว้ รู้ที่ อยู่เป็น และปล่อยมันออกจากกรงในบางที่
ที่ของตน ในเชิงแง่ที่ไม่ดี ที่ร้าย มืด
ไม่ควรกักขังกรง แอบ เก็บ เคลือบ ย้อมตนเอง
เพราะมันดูไม่บริสุทธิ์ ไม่จริง ไม่ดิบ ไม่สด
มันดูฉลาดแกมโกง เจ้าเล่ห์ อยู่เป็น น่าหมั่นไส้เช่นกัน
น่ารำคาญ น่าสะอิดสะเอียน
เราควรจะฆ่ามันให้ตายไปซะจากภายใน
ไม่ใช่แค่กักขังไว้ และรอปล่อยออกมาเดินเล่น
เวลาเราสะดวกอิสระในสันดาน ในสันดานที่มันมืด
ที่มันร้ายกาจ ที่มันน่ารังเกลียด น่าขยะแขยง
แน่นอนมันไม่ง่าย ในการที่จะฆ่ามันให้ตายลงไปสิ้น
จากภายในของเรา จิตของเรา ในแต่ละคน
ฝึกฝน บทเรียน บำบัด พัฒนา ลด ละ เลิก
หาย เปลี่ยน หักดิบ ใจจิต แน่วแน่ แก้ไข
ตั้งจิต ตั้งใจ สมาธิ สติ ปัญญา อารมณ์
กรรมของแต่ละคน จิตของแต่ละคน
จิตกรรม กรรมจิต การทำ พฤติกรรม การกระทำ
การกระทำจิต เขาเรา ทุกคน
ทั้งคนที่มั่นใจมากๆและคนที่ไม่มั่นใจมากๆ
มีทั้งสองแบบคนแบบนั้น ที่ก็ยังมีอีโก้จัดได้ในคนทั้งสองแบบ
และในแบบที่ไม่มั่นใจเลย เพราะด้อยทั้งหน้าตารูปร่าง
ความสามารถ สติ ปัญญา ความรู้ และอื่นๆ
เขาก็ไม่มีอีโก้เลยก็มีเช่นกัน เพราะหลายๆอย่างไม่เอื้อให้อีโก้เบ่งบานได้ ไม่อหังการ์ ไม่โอหัง ไม่หยิ่งจองหอง ไม่มั่นหน้า
ไม่มั่นโหนก แถมอาจจะมีความป่วยภายใน
ปมต่างๆ การถูกกระทบ ถูกกระทำ คำพูด เหยียด ล้อ
รังเกลียด ไม่เห็นค่า ไม่มีใครมารัก มาชอบ ไม่มีใครให้โอกาส
และอื่นๆ
และคนที่เป็นแบบนั้น แต่นิสัยไม่ดีก็มีมากเช่นกัน
จิตสันดาน ยิ่งแย่ยิ่งโดนยิ่งร้ายยิ่งมืด และบางคนก็เป็นมาตั้งแต่เด็กๆแล้ว เป็นมาจนถึงวัยแก่
โฆษณา