มุมมองนี้ถ้าพูดถึงในเรื่ิองความก้าวหน้าในหน้าที่การงานแน่นอน 100% ยิ่งในส่วนขององค์กรราชการ ทหารตำรวจหรือข้าราชการพลเรือนไม่มีนายไม่เส้นสายไม่โตแน่ แต่ในองค์กรภาคเอกชนไม่ค่อยจะมีปรากฏให้เห็นเหมือนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
ในวงการสีกากีคำนี้พูดกันมาเป็นหลายสิบปีแล้วครับ
โฆษณา