27 ก.ย. 2023 เวลา 01:40 • ความคิดเห็น
เป็นธรรมชาติ ธรรมดา มีพบเจอ จาก เป็นธรรดา ไม่รูปแบบใดก็รูปแบบหนึ่ง เรียกว่าเข้าใจ มากกว่า นั่งเสียเวลาคิดค่ะ
โฆษณา