28 ก.ย. 2023 เวลา 11:08 • ปรัชญา

อยากจะเปลี่ยนคนอื่น

ให้เปลี่ยนที่ตนเอง
เปลี่ยนมุมมองที่มีต่อเขาใหม่...
จากที่เราชอบติเตียนตัดสิน
ให้เปลี่ยนเป็นเข้าใจเขาและมีเมตตามากขึ้น
ก่อนจะติตำหนิใคร ให้กล่าวถึงสิ่งที่ตนเองเคยผิดพลาดมาก่อน ตนเองเคยอยู่จุดนี้
และให้เข้าใจถึงสภาวะนั้นที่เขาเป็น
ให้พูดชื่นชมเขาก่อนที่จะตำหนิใดๆ
เขาจะรู้สึกดีกว่าพูดไปตรงๆ
โดยไม่ถูกให้คุณค่า
เพราะมนุษย์ชอบฟังสิ่งที่เขาอยากฟังเสมอ ...
เหนือๆกว่านั้นจงพูดด้วยสติ
นี่คือความแตกต่างของคุณกับคนอื่น....
🌻🌻🌻🌸🌸💠💠💠
รักนะคะ❤
#และคือสภาวะของผู้นำที่ดี
#ภาวะผู้นำ
#มีเมตตา
#เปลี่ยนที่ตัวเองก่อน
#Relationship
Sunnie Quinn-ซันนี่ควินน์
โฆษณา